Andezit Bordür Taşı

Andezit bordür taşı, andezit bordür, andezit taşı, andezit, andezit bordür taşı üretimi nasıl yapılmaktadır? andezit bordür taşı uygulaması nasıl yapılmaktadır?

Yapılarda kullanımı yapılan yapı malzemeleri hakkında bilgileri bir çok yazımızda ele alarak ifade ettiğimizi görmekteyiz. Bu yazımızda ilk olarak maden sahalarından başlayarak üretimini yaptığımız andezit taşı ürünü olan bordürler hakkında bilgiler vereceğiz. Yapılarda kullanımı yapılan bu ürünün ebatları, kullanım alanları, uygulama detayları ve fiyat aralığı tüm ürünlere oranla oldukça farklı olarak bizleri karşılamaktadır. Bundan dolayı bizler bu yazımızda ürün hakkında bilgiler verirken siz değerli kullanıcıların bilgilenmesini sağlayacağız. Son zamanlarda ne yazık ki tüm doğal taşların ayrımlarının kötü yapıldığının ve yanlış yerlerde farklı bir maden türünün farklı bir işlevde kullanımı yapıldığını gözlemlemekteyiz. Bu kapsamda yapılan yanlış tüf taşının benzer olması nedeni ile andezit taşı altında kullanımının yapıldığını gözlemlediğimizi ifade etsek yanılmış olmayacağımızı ifade etmekte fayda buluyoruz.

Yapılarda kullanımı yapılan ürünlerin her birinin farklı kullanım alanına sahip olduğu ve bu alanlarda özelliklerine göre görevler üstlendiğini ifade etmek isteriz. bu kapsamda yapı malzemeleri için en önemli ve zor koşullar genelde dış mekanlarda kullanımı yapılan ürünler olduğunu ifade etmek isteriz. Bu kapsamda dış mekanların zorluğu dış etkenler ile temasının olması ve doğaya karşı olan mücadele sırasında dayanım sağlaması durumudur. Dış mekanlarda kullanımı yapılan ham doğal taşların mevsim koşullarına ve sonrasında darbe, aşınma ve don gibi olaylara oldukça dayanıklı olması gerekmektedir. Bizler bu durumda doğal taşların kullanımını önermekle beraber bu ürünlerin ham maddelerinin doğru analiz ettirilerek ürün seçiminin bu şekilde yapılması gerektiğini bu yazımızda ele alacağız.

Öncelikle üretimini yaptığımız ürünlerin hepsinin farklı türler olduğunu ve kullanım alanlarında farklı özellikler sergilediğini ifade etmiştik. Bu kapsamda kullanımı yapılan tüf taşlarından imal edilen ürünlerin ne yazık ki zeminde dayanımının düşük olması ve en fazla bir sene içerisinde dayanımını yitirdiğini ifade etmek isteriz. Bu dayanım düşüşü ürünlerde deforme olarak bizleri karşılamaktadır. Bizler bu durumu kayseri, Aksaray ve Nevşehir illerinde üretimi yapılan tüf taşların andezit taşı olarak pazarlanması sürecinde yaşamakta olduğumuzu ifade etmekte sakınca görmemekteyiz. Doğru ham madde kullanımı malzeme ömrünü doğrudan etkilediğini ve malzemelerin kalitesine etki ettiğini ifade etmek isteriz. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda ilk olarak ifade etmek isteriz ki tüf taşı andezit taşı değildir. Günümüzde en çok yapılan hata bu olduğunu ifade etsek doğru olacaktır.

Üretimini yaptığımız tüm ürün grupları için bu durumun olduğunu ve ürünlerin kalitesinin ham madde kalitesi kadar değerli olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bununla beraber ürünlerin hangi alanlarda nasıl üretimi yapıldığını bu yazımızda andezit bordür taşı için detaylı olarak ele alacağız. Öncelikle ürünlerin nasıl üretildiğini ve buna bağlı olarak ürünlerin uygulama detayları hakkında bilgileri sizinle paylaşacağız. Öncelikle ifade etmek isteriz ki ürünlerin üretim koşullarını anlamak ürünleri tanımak için oldukça büyük öneme sahip olarak karşımıza çıkacaktır. Bununla beraber ürünlerin hangi alanda kullanımı yapıldığını inceleyerek anlamaya başlayacağız. İlk olarak bir sonraki başlığımızda ürünlerin birimleri ve buna bağlı olarak üretim maliyetlerini inceleyeceğiz.

İlk olarak üretim koşullarını anlamaya çalışalım. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

Andezit Bordür Taşı Üretimi Nasıl Yapılmaktadır?

İlk olarak doğal taşların incelemesini yaptığımızda ifade etmek isteriz ki bu ürünlerin en önemli gider kalemleri ve giderleri belirleyen temel durumu ürünlerin ham maddeleri olduğunu ifade etmek isteriz. İlk olarak maden sahalarını inceleyerek işe başlayalım. Maden sahaları ürünlerin kalitesini ve maliyetleri doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda bizler maden sahalarından çıkarılan ham blokları üretim yapılacak ürünün ebatlarına göre sınıflandırmalar yaparak üretimlerimizi gerçekleştirmekte olduğumuzu ifade etmek isteriz. İlk olarak ürünlerin andezit bordür taşı olması dolayısıyla ilk olarak ifade etmek isteriz ki bu ürünün ebatları oldukça farklı olup ham madde kullanımı oldukça sık bir şekilde yapılmaktadır.

Üretimi yapılan ürünlerin minimum kalınlığı on santimetre olduğunu düşündüğümüzde karşımıza çıkan sonuç oldukça yüksek bir ham madde harcaması olduğunu ifade etmek isteriz. Bizler maden sahalarımızdan çıkarılan ham blokların bu alanda sınıflara ayırma işlemini yaparak üretimlerimizde fire payını en alt seviyeye getirmeyi hedeflemekteyiz. Öncelikle ham blokların bordür üretiminde kullanımı yapılacak olması durumunda bizler genelde alçak olan ve kısa boylu ham maddelerin kullanımını yapmaktayız. Bunun nedeni ürünlerin ham madde kaybını engellediğini söylemek isteriz.

Ham madde kaybı yanı fire oranı düştüğünü düşünürsek maliyetler anlamında oldukça büyük avantaj sağlanmış olacaktır. Bununla beraber ürünlerin incelemesini yaptığımız ürünlerin üretiminde kullanımını yapılan personel ve maden sahası giderleri ürünlerin fiyatları belirlemekte olduğunu söylemek isteriz. Diğer taraftan ürünlerin üretiminde kullanımı yapılan kesici bıçaklar ve buna bağlı olarak elektrik tüketim giderleri yine andezit bordür taşı üretiminde bizler için gider kalemlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Öncelikle ürünlerin her biri için mutlaka pah veya profil işlemi yapılması oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu işlemlerde yine makine kullanımı yapıldığını ifade etmekte fayda buluyoruz. Bu durumlarda ürünlerin giderlerini etkilemektedir. Diğer taraftan ürünlerin mutlaka paletlere dizilerek sevkiyatının yapılması oldukça önemlidir. Bu şekilde ürünlerin taşıma ve fire kaybı en alt seviyeye indirilmektedir.

Bizler ürünlerin üretiminde este adı verilen makinelerin kullanımını yapmakta olduğumuzu ifade etmek isteriz. Makinelerin üretimi nasıl yapıldığını ifade etmek isteriz. Öncelikle ham blokların vinç yardımıyla ilk olarak vagon adı verilen kesme makinesi altlığına konulması ile ürünlerin üretimi süreci ilk olarak başlamaktadır. Vagonlara konulan bloklar ilk olarak kesme makinesi ile baş kısımları kesilmesiyle işleme başlanmaktadır. Bu işlem ile üretimi yapılacak andezit bordür taşı için ilk kademenin oluşumunu sağlamış olacaklarını ifade etmekte fayda buluyoruz.

Bu noktada ürünlerin ilk olarak genişliği yatay kesici ile belirlenirken yüksekliği dikey kesici ile belirlendiğini ifade etmekte fayda buluyoruz. Bununla beraber üretimi yapılan plakların boyları baş kesme makinesiyle yapıldığını ifade etmekte fayda buluyoruz. Ürünler bu şekilde paletlere dizilerek pah işlemi için diğer makinemize sevk edilmekte olduğunu ifade etmek isteriz. Bu şekilde pah makisi bantlı sistemde olup ürünlere iki personelimiz işlem yaparak paletlere dizmekte ve bu şekilde sevk edilmektedir. Bu şekilde ürünlerin üretimi tamamlanarak ürünlerin uygulama için şantiyelere iletilmektedir. Bu kapsamda indirimli fiyatlar ve tekliflerimiz için hemen bizleri arayınız.

Maden sahasından doğrudan çıkarılan ham blokların uygulamaya hazır ürünler olarak satın almak için en uygun fiyatlar için hemen bizleri arayınız.

Andezit Bordür Taşı Uygulaması Nasıl Yapılmaktadır?

Üretimleri hakkında bilgileri verdiğimiz ürün için şimdi en önemli noktalarda olan uygulama hakkında bilgileri bu yazımızda ele alacağız. Öncelikle ürünlerin paletlere dizilerek şantiye sahasına iletildiğini düşünürsek bu noktada ürünlerin şantiyede uygulanması ve metrajların doğru belirlenmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ilk olarak ifade etmek isteriz ki ürünlerin doğru belirlenmesi oldukça önemlidir. Bunun nedeni fazla verilmesi durumunda taşıma maliyeti artacağı gibi az verilmesi durumunda yine taşıma maliyeti artacaktır.

Bundan dolayı bizler ürünlerin doğru olarak verilmesinin oldukça önemli olduğu konusunda bir çok durumda önemini ifade etmiş bulunuyoruz. Bizler bu noktada ürünlerin metrajı ve uygulamasında kendi ekibimizin kullanımı yapıldığını ifade etmek istiyoruz. Öncelikle üretimi yapılacak andezit bordür taşı için bizler ebatların belirlenmesi durumu maliyet anlamında oldukça önemlidir. Bu noktada ilk olarak ifade etmek isteriz ki ürünün minimum kalınlığı on santimetre olarak tercih edilmektedir. Bununla beraber ürünlerin uygulamasında mutlaka ürün iki zemin arasında sıkıştırılarak uygulama yapılması oldukça kıymet arz etmektedir.

Bu kapsamda uygulamada ürünlerin mutlaka altına sert bir zemin elde edilmesi oldukça büyük önem arz etmekle beraber ürünlerin uygulamasında çimento katkılı harç kullanımı yapılmaktadır. Ürünün doğru alanda kullanımı yapılması bizler için ve uygulama alanı için oldukça kıymetlidir. Bununla beraber ürünlerin uygulamasında derz aralıkları mutlaka bırakılmalı ve bu alanların harç ile doldurulması oldukça önem arz etmektedir. Bundan dolayı andezit bordür taşı uygulaması oldukça zor olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ürünün uygulaması geri kalan yaya yolu ve tretuvarlar için oldukça büyük önem arz etmektedir. Bunlardan dolayı mutlaka doğru uygulamalar yapılması gerekmektedir.

Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.